دانلود آهنگ Jony воздушный сарафан

دانلود آهنگ Jony воздушный сарафан

پیشنهاد خاص رسانه موزیک وب | دانلود اهنگ Jony воздушный сарафан با بهترین کیفیت 320 و 128 به همراه تکست

Called “Jony воздушный сарафан” » Download Songs With Text And Great Quality And Direct Link

Jony воздушный сарафан

Танцуй Со Мной, Летай, Ай-Я-Я-Я-Яй
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺺ ﭘﺮواز ﻛﻦ
Возьмём С Собой Лето Порхая-Я-Я-Я
ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن رو ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﺮواز ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻴﺎﻴﺎﻴﺎ
✨🎶✨

Oh Без Тебя Ветром Сносит Весь Мой Вайб
آه ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﺎد ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم رو ﻣﻴﺒﺮه

Здесь Только Ты И Я, Делим Этот Рай
اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ و ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
✨🎶✨

Золотые Закаты По Телу Её Скользят
ﻏﺮوب ﻫﺎی ﻃﻠﺎﻳﻰ روی ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻴﻠﻐﺰه

Я И Не Заметил Как-То, Что Звёзды Встали В Ряд
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم ﻛﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻛﻰ و ﭼﻄﻮری ردﻳﻒ ﺷﺪن
✨🎶✨

Загорелая Кожа, Воздушный Сарафан
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺰه ﺳﺎراﻓﻮن ﺑﺎدی

Ничего Мне Больше Не Нужно, Ты Меня Кусай
ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﻮس دﻳﮕﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮام
✨🎶✨

Обнимай, Раздевай И Лови Мой Вайб
ﻣﻨﻮ در آﻏﻮش ﺑﮕﻴﺮ ﻟﺒﺎﺳﻢ رو درﺑﻴﺎر و وای ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮ

Меня Не Отпускай, Прижимай, Okey
ﻣﻨﻮ رﻫﺎ ﻧﻜﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﻪ
✨🎶✨

Танцуй Со Мной, Летай, Ай-Я-Я-Я-Яй
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺺ ﭘﺮواز ﻛﻦ

Возьмём С Собой Лето Порхая-Я-Я-Я
ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن رو ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﺮواز ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻴﺎﻴﺎﻴﺎ
✨🎶✨

Oh Без Тебя Ветром Сносит Весь Мой Вайб
آه ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﺎد ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم رو ﻣﻴﺒﺮه

Здесь Только Ты И Я, Делим Этот Рай
اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ و ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
✨🎶✨

Залип На То, Как Ты Идёшь Сюда Туда-Сюда
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺮه ﺷﺪم ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ داری راه ﻣﻴﺮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف

Мы В Танце Босиком И До Утра
ﺗﺎ ﺻﺒ✨🎶✨
ﺢ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﻴﺮﻗﺼﻴﻢ

О, Моя Мамасита, Ты Что Хочешь Попроси
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه

И Я Дам, А На Твоих Губах Роса, Ты Меня Кусай
و ﻣﻦ ﻣﻴﺪم و ﺷﺒﻨﻢ روی ﻟﺒﺎت ﻫﺴﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﻮس
✨🎶✨

Обнимай, Раздевай И Лови Мой Вайб
ﻣﻨﻮ در آﻏﻮش ﺑﮕﻴﺮ ﻟﺒﺎﺳﻢ رو درﺑﻴﺎر و وای ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮ

Меня Не Отпускай, Прижимай, Okey
ﻣﻨﻮ رﻫﺎ ﻧﻜﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﻪ
✨🎶✨

Танцуй Со Мной, Летай, Ай-Я-Я-Я-Яй
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺺ ﭘﺮواز ﻛﻦ آﻫﻴﺎﻴﺎﻴﺎﺎی

Возьмём С Собой Лето Порхая-Я-Я-Я
ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن رو ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﺮواز ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻴﺎﻴﺎﻴﺎ
✨🎶✨

Oh Без Тебя Ветром Сносит Весь Мой Вайб
آه ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﺎد ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم رو ﻣﻴﺒﺮه

Здесь Только Ты И Я, Делим Этот Рай
اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ و ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
✨🎶✨

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه
✨🎶✨

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه
✨🎶✨

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه
✨🎶✨

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه
✨🎶✨

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه
✨🎶✨

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه

♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫

Jony воздушный сарафан

چقد این آهنگو دوست داشتی؟

بهش امتیازه بده!

امتیاز کلی 5 / 5. = تعداد رای: 1

نظر خود را بنویسید

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !
آهنگ های جدید