دانلود آهنگ شایان اشراقی و شایان یو من جونم خاک پای تو

دانلود آهنگ شایان اشراقی و شایان یو من جونم خاک پای تو کیفیت اصلی صوتی mp3 همراه پخش آنلاین

همین حالا دانلود کنید و لذت ببرید در موزیک وب از دانلود اهنگ شایان اشراقی و شایان یو من جونم خاک پای تو کامل با کیفیت صوتی 320 و لینک مستقیم

Called “Shayan Eshraghi & Shayan Yo Man Jonam” Download New Mp3 Songs With High Quality

شایان اشراقی و شایان یو من جونم خاک پای تو

از وﻗﺘﻰ رﻓﺘﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﻮد
ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎً زود ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎً زود
ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎزاﮔﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﮕﻢ راﺳﺘﺸﻮ
ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم
ﻏﺮوب ﺗﻮ ﺳﻴﺎه ﻛﺮده ﻗﻠﺒﻮ
ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻪ ﺣﺮﻓﻤﻮ
ﻛﻞ زﻧﺪﮔﻴﻢ دردﺳﺮ ﺑﻮد
»–—/♬♩/–—«
ﺗﻮ درد ﺳﺮ ﻧﺸﻮ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
»–—/♬♩/–—«
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﻳﺎدم ﻣﻴﺎره ﻫﻰ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ
اﻣﻴﺪ ﺑﺪﻫ‌ ﺑﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻣﻦ ﺟﻮﻧﻢ ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺰارم ﻛﺴﻰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻪ ﺑﻬﺖ
ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ دﻟﺖ
»–—/♬♩/–—«
ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﻰ ﺷﺒﺎ
دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﺪه ﺑﻬﺖ
ﺗﻮ ﻟﺞ ﻛﺮدی وﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز
ﮔﻴﺮ ﺗﻮه اﻳﻦ دل ﻟﺎﻣﺼﺐ ﻫﻨﻮز
ﻳﻪ دﻧﻴﺎ واﻳﺴﻦ ﺟﻠﻮم وﻟﻰ
ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻧﻤﻴﺮه ﻗﻠﺒﻢ از رو

»–—/♬♩/–—«
رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﻋﻜﺴﺎت
رﻓﺘﻰ و رﻳﺨﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ اﺷﻜﺎم
رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﺷﻌﺮام
آخ ﭼﻪ ﻧﺎزه ﭼﺸﻤﺎت
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
»–—/♬♩/–—«
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
اداﻣﻪ دادن ﺳﺨﺘﻪ
ﻧﻤﻴﺮﺳﻰ ﭼﺮا ﺑﻪ دادم وﻗﺘﻰ
ﺟﻮری ﺗﻮو ﺑﻬﺖ رﻓﺘﻨﺘﻢ
اﻧﮕﺎر ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ رﻓﺘﻰ
وﻟﻰ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎم زﻳﺎده
»–—/♬♩/–—«
ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺷﺒﻴﻢ ﺑﻴﺎدش
اﻳﻨﺠﻮری ﺑﺨﻮادت ﻋﻤﺮاً اﺻﻠﺎً
ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮردم ازت
ﻧﺎﻣﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﺑﺪ ﻛﺮدی ﺑﻬﻢ
وﻟﻰ اﻳﺮادی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮدی ﺑﻬﻢ
دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻪ ﺑﺎرم ﺗﻮ ﺑﻴﺎ
ﻣﻦ آﺧﻪ ﺑﻮدم دﻟﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ
»–—/♬♩/–—«
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎدﮔﺎری ازت اﺷﻜﻪ
ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻛﻪ ازم ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﻤﻴﺘﭙﻪ واﺳﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ اﺻﻠﺎً
ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻓﻘﻄ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
»–—/♬♩/–—«
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ

(♡˙︶˙♡)

شایان اشراقی و شایان یو من جونم خاک پای تو

چقد این آهنگو دوست داشتی؟

بهش امتیازه بده!

امتیاز کلی 5 / 5. = تعداد رای: 1

نظر خود را بنویسید

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !
آهنگ های جدید