دانلود آهنگ راتو سد کردم مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ راتو سد کردم از مرتضی اشرفی با کیفیت اصلی صوتی و لینک مستقیم

با ما همراه شوید با دانلود اهنگ راتو سد کردم از مرتضی اشرفی کامل با کیفیت اصلی Mp3 در سایت موزیک وب

Morteza Ashrafi Called “Rato Sad Kardam” » Download Songs With Text And Great Quality And Direct Lin

مرتضی اشرفی راتو سد کردم

ﭼﻘﺪر ﺑﺪون ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮو زﻳﺮو رو ﻛﻨﻢ
─|♫●♪♪♫|─
ﭼﻘﺪر ﭘﻴﺮﻫﻨﻴﻮ ﻛﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﺑﻮ ﻛﻨﻢ
─|♫●♪♪♫|─
ﺗﺎ ﻛﻰ دروغ ﺑﮕﻢ ﻫﻰ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﺮدی ﺑﺮام
─|♫●♪♪♫|─
زورم ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﻣﻴﺨﻮام دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻛﻨﻢ
─|♫●♪♪♫|─
ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﻨﺪﻳﺪم
─|♫●♪♪♫|─
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدی ﭼﺮا ﺗﺎواﻧﺸﻮ ﻣﻦ ﻣﻴﺪم
─|♫●♪♪♫|─
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ از آدﻣﺎ ﺗﺮﺳﻴﺪم
─|♫●♪♪♫|─
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻘﺪ ﺑﺪ دﻳﺪم ﺑﺪﺑﻴﻨﻢ
─|♫●♪♪♫|─
راﺗﻮ ﺳﺪ ﻛﺮدم ﻧﺮی ﻫﺮ ﺑﺎر
─|♫●♪♪♫|─
ﺗﻮ دﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اﻧﮕﺎر
─|♫●♪♪♫|─
زدی ﺣﺮف رﻓﺘﻨﻮ ای وای
─|♫●♪♪♫|─
ﺑﻮی ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﻣﻴﺪن دﺳﺘﺎم
─|♫●♪♪♫|─
راﺗﻮ ﺳﺪ ﻛﺮدم ﻧﺮی ﻫﺮ ﺑﺎر
─|♫●♪♪♫|─
ﺗﻮ دﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اﻧﮕﺎر
─|♫●♪♪♫|─
زدی ﺣﺮف رﻓﺘﻨﻮ ای وای
─|♫●♪♪♫|─
ﺑﻮی ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﻣﻴﺪن دﺳﺘﺎم
─|♫●♪♪♫|─
ﻳﻪ دل ﻣﻴﮕﻪ ﭘﺎﺷﻢ ﺑﻴﺎم ﭘﻴﺸﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ
─|♫●♪♪♫|─
ﻳﻪ دل ﻣﻴﮕﻪ ﻧﺮو ﭼﻘﺪر زدش روﺗﻮ زﻣﻴﻦ
─|♫●♪♪♫|─
ﺑﻪ دل ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺒﺨﺶ ﻫﺮﻛﺎری ﻛﻪ ﻛﺮده
─|♫●♪♪♫|─
ﻳﻪ دل ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺮو دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﺳﺮده

»──|♫●|──«

مرتضی اشرفی راتو سد کردم

چقد این آهنگو دوست داشتی؟

بهش امتیازه بده!

امتیاز کلی 2.7 / 5. = تعداد رای: 6

نظر خود را بنویسید

  • رویا تاریخ : 25 فوریه 2024

    دمت گرم ناز نفست مرررررررررسسسسسسیییییی

آهنگ های جدید